Събития

Областният управител Иво Атанасов свика извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК

  19.09.2023 13:37             
Областният управител Иво Атанасов свика извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК

На срещата бе приет бюджетът на Асоциацията за 2023 г. на основание член 198в.,ал.4,т.9 от Закона за водите. Общото събрание на АВиК - Видин разгледа предложените от водното дружество Планове за опазване на околната среда, за действие при аварии, управление на човешките ресурси на оператора, както и за стопанисване, поддържка и експлоатация на активите, които бяха единодушно гласувани.

    На заседанието присъстваха членове на Асоциацията на ВиК - кметовете на общините Видин, Белоградчик, Бойница, Димово, Кула и Ружинци, председателят на Общинския съвет в Ново село Иво Вергилов, както и управителят на ВиК-Видин инж. Илко Илиев.

     Областният управител Иво Атанасов уведоми членовете на Асоциацията на ВиК за размера на просрочените им задължения и даде срок за изплащането им.