Събития

Бюрото по труда във Враца търси експерт за филиала в Криводол

  21.03.2023 08:00             
Бюрото по труда във Враца търси експерт за филиала в Криводол

Дирекция "Бюро по труда" - Враца обяви свободно работно място за старши експерт, научи „Конкурент“. Позицията е за отдел "Посреднически услуги".

Дейността на длъжността "Старши експерт" във филиал "Криводол", отдел "Посреднически услуги" на Дирекция "Бюро по труда" Враца е свързана с: информиране на работодателите и търсещите работа лица за услугите, предоставяни от ДБТ, както и за правата и задълженията им по ЗНЗ и Правилника за неговото прилагане, включително идентифициране и активиране на икономически неактивни лица; Информиране и консултиране търсещите работа лица и работодателите за възможностите за участие в програми и мерки за заетост и обучение; възможностите за обучение на възрастни, в т. ч. по програми и проекти, финансирани от структурните фондове на ЕС и други източници на финансиране; Регистриране търсещите работа лица съгласно изискванията на ЗНЗ и Правилника за неговото прилагане и др.

Основна месечна заплата за длъжността: определя се в границите от нормативно определения минимален размер на основната месечна заплата (ОМЗ) за съответното длъжностно ниво в рамките на I (първа) степен до достигнатата средна заплата за най-високата достигната степен на същото длъжностно ниво в звеното (или в подобни звена): от 780 лв. до 1506 лв., в зависимост от професионалният опит.

Изискваната минимална степен на завършено образование е бакалавър, с минимум 1 година професионален опит и V младши ранг.

Конкурсът ще се проведе а три етапа -по документи, тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и интервю.

Крайният срок за подаване на документи е до 28 март, до 17 часа.