Събития

Отчетоха парите, влезли от ЕС по програми във Врачанско

  15.03.2023 18:00             
Отчетоха парите, влезли от ЕС по програми във Врачанско

Конференция по проект "Европа в България: Общо бъдеще" се проведе днес във Враца. В нея участваха експерти от Областния информационен център.
Пред участниците в дискусията Цветана Иванова обобщи информацията за брой договори и получената безвъзмездна финансова помощ по общини:  
Враца – 583 договора; 456 бенефициента; 248 212 017, 62 лв. безвъзмездна финансова помощ;
Мездра –  113 договора; 67 бенефициента; 27 645 013, 21 лв. безвъзмездна финансова помощ;
Бяла Слатина – 108 договора; 66 бенефициента; 27 098 798, 81 лв. безвъзмездна финансова помощ;
Козлодуй – 49 договора; 30 бенефициента; 22 563 614, 87 лв. безвъзмездна финансова помощ;
Криводол – 51 договора; 28 бенефициента; 16 115 686, 83 лв. безвъзмездна финансова помощ;
Роман – 33 договора; 20 бенефициента; 9 537 350, 73 лв. безвъзмездна финансова помощ;
Борован – 26 договора; 13 бенефициента; 7 095 521, 25 лв. безвъзмездна финансова помощ;
Хайредин – 19 договора; 8 бенефициента; 4 081 692, 90 лв. безвъзмездна финансова помощ;
Оряхово – 27 договора; 13 бенефициента; 14 177 232, 47 лв. безвъзмездна финансова помощ;
Мизия – 26 договора; 17 бенефициента; 5 787 759, 79 лв. безвъзмездна финансова помощ;
Ръководителят на ОИЦ - Враца обясни още какъв е напредъкът по оперативните програми от 2014 г. до днес за Северна България. В Северозападен район за планиране има сключени 5009 договора на обща стойност 2 015 548 160 лв. 
Справка за новия програмен период 2021-2027 г. за област Враца показва, че по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ вече има сключени 11 договора с безвъзмездна финансова помощ в размер на 4 623 132, 82 лв. По Програма „Храни и основно материално подпомагане“ договорите са девет на стойност 8 176 919, 04 лв. 
Цветана Иванова даде за пример и някои реализирани проекти. Тя изброи проектите: „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната градска част на Враца“, който възлиза на обща стойност 5 457 374, 25 лв.; „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на образователни институции“ на стойност 4 822 649, 60 лв.; „Модернизиране на градския транспорт във Враца“ на обща стойност 32 027 089, 53 лв.; „Враца – привлекателно място за живеене“ -  5 286 318 лв.; „Създаване на модернизирана учебна среда за професионално образование в Община Бяла Слатина – обща стойност 1 300 000, 00 лв. и други.
„Местните инициативни групи (МИГ) разработват специфични стратегии в които включват дейности, съобразно регионалните особености и нуждите на местното население“, отбеляза още Цветана Иванова. 
Интересна и полезна информация за политиките на сближаване на ЕС може да намерите в специалната страница на БТА „Европа в България: Общо бъдеще“.