Събития

Проведоха Студентски четения във ВТУ- Филиал Враца

  16.05.2019 12:21             
Проведоха Студентски четения във ВТУ- Филиал Враца

Днес в учебна зала 205 на Филиала на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ във Враца се състояха традиционните вече, ежегодни, Студентски четения. Студентите от филиала разработват свои собствени научни доклади и есета в различни сфери на педагогическото знание и ги представят пред аудитория от колеги, преподаватели и гости. Четенията са част от научния календар на Великотърновския университет и имат за цел да дадат начален старт на интереса на младите хора към научната тематика и нейното представяне в подходящ вид.

Тази година докладите са общо 20, а в разработването им са взели участие 31 студенти. Тематиката е в сферата на българския език и литература, гражданското образование, историята на педагогика и българското образование, семейното и патриотично възпитание, спортната подготовка и традиционната култура.

В студентските четения са включени и пет есета на тема „Първоучителите“, в които студентите разсъждават и дават израз на своето отношение към будителите в бълг. просвета и култура в навечерието на празника на славянската писменост.

Според регламента докладите се представят под формата на презентации, в които студентите акцентират върху основните идеи и анализи, заложени в писмената работа. С цел поощряване и подкрепа на първите студентски опити в научното познание четенията завършват с даване на сертификати и малки предметни награди за всички участници.