ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” - филиал – Враца

  23.03.2018 11:45             
ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” - филиал – Враца

 ОБЯВЯВА ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.

ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

 ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

 √ ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 √ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА  ПЕДАГОГИКА И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 √ СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО:

- БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ

- БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  И ГЕОГРАФИЯ

- ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ

- МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

 

За приема е необходимо успешно полагане на писмен изпит по български език /тест/ или успешно издържан държавен зрелостен изпит.

Писменият изпит по български език, както и устният изпит за проверка на говорно-комуникативни способности ще се проведат на следните дати:

• 28 април 2018 г.

• 5 юни 2018 г.

За първите три специалности кандидат-студентите се явяват на устен изпит за проверка на говорно-комуникативни способности.

Документи за изпитите се подават в сградата на Филиала.

От 18 юни до 2 юли кандидат-студентите трябва да подадат документи за класиране – с успешно издържани изпити или с ДЗИ, като подредят специалностите по реда на желанията си. Кандидат-студентите, запазили място по акция „Рано рани“, в същия период трябва да се запишат.

Адрес: гр. Враца, бул. „Мито Орозов“ № 59

Телефони за допълнителна информация: 092/663886 и 092/641086

сайт на ВТУ – uni-vt.bg; e-mail: [email protected]