Бизнес Събития

В Якимово продават общински имоти на търг - вижте обявата

  05.08.2022 08:00             
В Якимово продават общински имоти на търг - вижте обявата

ОБЩИНА ЯКИМОВО, ОБЛ.МОНТАНА

3640 с. Якимово  ул. „Европа” № 8

на основание Решение № 171 от Протокол № 35 / 30.03.2022г на ОбС Якимово и Заповед № 92 от 29.07.2022 г. на кмета на община Якимово

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ 

   За продажба на имоти –  частна общинска собственост

Наименование

Площ

кв.м

Начална

тр.цена  лв.

/без ДДС/

Депозит

лв.

1.

ПИ № ПИ №87299.120.10 – „Изоставена орна земя”, втора категория в местността „Пановото”, землище Якимово.

34905

52810.00

5281.00

2.

ПИ № ПИ №87299.120.12 – „Изоставена орна земя”, втора категория в местността „Пановото ”, землище Якимово.

71707

108900.00

10890.00

3.

ПИ № ПИ №87299.120.17 – „Изоставена орна земя”, втора категория в местността „Пановото ”, землище Якимово.

8379

12730.00

1273.00

4.

ПИ № ПИ №87299.120.18 – „Изоставена орна земя”, пета категория в местността „Пановото ”, землище Якимово.

4692

7120.00

712.00

5.

ПИ № ПИ №87299.120.19 – „Изоставена орна земя”, пета категория в местността „Пановото ”, землище Якимово.

11692

17700.00

1770.00

6.

ПИ № ПИ №87299.120.20 – „Изоставена орна земя”, втора категория в местността „Пановото ”, землище Якимово.

11644

17620.00

1762.00

7.

ПИ № ПИ №87299.491.1 – „Изоставена орна земя”, пета категория в местността „Пановото ”, землище Якимово.

4463

6800.00

680.00

8.

ПИ № ПИ №87299.492.1 – „Изоставена орна земя”, втора категория в местността „Пановото ”, землище Якимово.

4411

6720.00

672.00

9.

ПИ № ПИ №87299.496.1 – „Изоставена орна земя”, втора категория в местността „Пановото ”, землище Якимово.

6942

10510.00

1051.00

10.

ПИ № ПИ №87299.500.1 – „Изоставена орна земя”, втора категория в местността „Церовски път ”, землище Якимово.

5408

8310.00

831.00

11.

ПИ № ПИ №87299.500.2 – „Изоставена орна земя”, втора категория в местността „Церовски път ”, землище Якимово.

996

1520.00

152.00

 

Търгът ще се проведе на 19.08.2022г. от 10.00 часа в сградата на общината – заседателна зала, Якимово, ул. Европа № 8, ет.2.  Повторен търг ще се проведе на 05.09.2022 г. от 10.00ч.          

Депозитът от 10% се внася по набирателната сметка на общината  IBANBG46UBBS80023300126931,  BIG-UBBSBGSF   ОББ  Монтана  до 15.00 ч. на 17.08.2022 г., съответно до 13.00 ч. на 02.09.2022г.

Определям стъпка за наддаване в размер на 10% от първоначалната тръжна цена на съответните обекти.

Време за справки по картата на землище Якимово – всеки работен ден от 9.00часа до 16.00 часа от датата на обявяване до 12.00ч. на 17.08.2022 год., съответно до 12.00 часа на 02.09.2022г. включително, в стая №3, етаж IІ на Общинска администрация Якимово, след представяне на документи за закупени тръжни книжа.

Пълният текст на обявата ще намерите в днешния брой на "Конкурент" - вестникът на Северозапада!Почитаме Успение Богородично
Хороскоп за 15 август
Вижте защо е нужно по-бързото завършване на пътя Видин - Ботевград СНИМКИ
УЖАС: Автобус с деца катастрофира на магистрала Тракия СНИМКА
След скандал в къмпинг: Хванаха полицайка на пътя, отказала да даде проба за алкохол
Заплашиха със смърт авторката на романите за Хари Потър след пост в защита на Салман Рушди