Konkurent

Румен Маноев

актуален брой на вестник Конкурент