Konkurent

Николай Николов

управител на фирма "Сателит", Враца

актуален брой на вестник Конкурент