Konkurent

д-р Милчо Костурков

директор на Областна дирекция по безопасност на храните, Враца

актуален брой на вестник Конкурент