Konkurent

Димитър Тончев

управител на медико-техническа лаборатория по зъбопротезиране, Враца

актуален брой на вестник Конкурент