Konkurent

Цветомила Михайлова

изпълнителен директор на ТВ Враца

актуален брой на вестник Конкурент