Konkurent

Николай Коцев

бизнесмен, Враца

актуален брой на вестник Конкурент