Konkurent
"Златни ръце български" в село Челопек 2018-05-05

актуален брой на вестник Конкурент