Konkurent

Контакти

Управител:
Димитър Николов
тел./факс: 092/660150
e-mail: kompaktmedia@abv.bg

Главен Редактор:
Георги Александров
088/9902868
e-mail: editor@konkurent.bg


Редактори:
Христина Андреева
e-mail: editor@konkurent.bg

Репортери:
Силвия Борисова
e-mail: novini@konkurent.bg

Спорт:
Емил Дамянов
Албена Каменова
e-mail: novini@konkurent.bg

Реклама:
Мариана Димитрова
092/660150
0878111811
e-mail: reklama@konkurent.bg
e-mail: dimitrova@konkurent.bg

Предпечат:
Ралица Василева
e-mail: predpechat@konkurent.bg

Отговорен секретар:
Явор Иванов
e-mail: office@konkurent.bg


Счетоводно и адм. обслужване:
Камелия Тодорова
0877202227
092/660150
e-mail: pari@konkurent.bg

Разпространение:
Петко Тодоров
0884180818
e-mail: abonament@konkurent.bg

Видин:
Недка Лилкова
0878373337
e-mail: konkurent_vd@abv.bg

Монтана:
Светла Иванова
0878807787
e-mail: svtrashlieva@abv.bg

Козлодуй
Румяна Георгиева
0893323501