Konkurent
Инекс

Общини

Кметът Каменов покани на обществено обсъждане

2019-07-03 13:00 672 0

Кметът Каменов покани на обществено обсъждане

Кметът на Враца Калин Каменов покани на публично обсъждане на проектно предложение за соцзиални жилища. В поканата, изпратена до медиите, пише:

Имам удоволствието да Ви поканя за участие в публично представяне и обсъждане на подготвяното проектно предложение „Изграждане, реконструкция и ремонт на общински жилища в съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение“. Обектът на интервенция се намира в гр. Враца на адрес: бул. “Васил Кънчов“ 2Б (кад. район 1008, Зона – Трета, ж.к. „Хранително-вкусова зона“).

Проектът е включен в Инвестиционната програма на Община Враца. Той ще се финансира по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020” - приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основна цел на проектното предложение, обект на обсъждането, e осигуряване на равен достъп до съвременни жилищни условия и създаване на предпоставки за социална интеграция и мотивация за активно включване в социалния живот на хора от уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение. Дейностите, които се предвиждат в проектното предложение, включват извършване на СМР за преустройство, обновяване  и оборудване на 30 апартаменти, общинска собственост, в социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението. В жилищната сграда на бул. “Васил Кънчов“ 2Б  се планира да се изгради пожаробезопасна стълба и да се осигури достъпна среда чрез рампа и асансьор.

Публичното обсъждане ще се проведе на 11.07.2019 г. от 17:00 ч. в Конферентната зала на Община Враца.

По време на обсъждането на обществеността ще се представи информация относно основните цели и дейности при реализиране на Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, като целта е  да се постигне конструктивен диалог между всички заинтересовани страни за постигане на оптимални резултати.

Вашето участие е важно за нас! Заповядайте!

коментари
Име*:
Коментар*:
Код за сигурност*:
* Задължителни полета
Православни песнопения звучаха в храма „Свети Дух”
2019-12-05 18:00
3 0
Храмът „Свети Дух” стана сцената на коледния концерт на мъжкия камерен хор към читалище „Разум” в Монтана. Под диригентството на Снежина Георгиева под купола на…

Демонстративно занятие за действия при възникване на пътнотранспортни произшествия се проведе във Видин
2019-12-05 17:00
63 0
Съвместното учение на службите на Пътна полиция, Единна спасителна служба (EСС), Пожарна безопасност и защита на населението, Центъра за спешна медицинска помощ, Българския червен кръст,…

Онлайн бизнеса усвояват ученици от ПГТР в Румъния
2019-12-05 16:30
31 0
Учители и ученици от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство- Враца посетиха училището Liceul Tehnologic Ticleni в Румъния в периода 24-30 ноември, партньор  по проект…

Калин Каменов прие делегация от 4 държави
2019-12-05 16:00
90 0
Кметът на община Враца Калин Каменов прие гости от четири държави, които участват по международен проект, в рамките на програмата „Еразъм+“, информираха от Общината. Делегацията…

актуален брой на вестник Конкурент