Konkurent
Инекс

Общини

Кметът Каменов покани на обществено обсъждане

2019-07-03 13:00 188 0

Кметът Каменов покани на обществено обсъждане

Кметът на Враца Калин Каменов покани на публично обсъждане на проектно предложение за соцзиални жилища. В поканата, изпратена до медиите, пише:

Имам удоволствието да Ви поканя за участие в публично представяне и обсъждане на подготвяното проектно предложение „Изграждане, реконструкция и ремонт на общински жилища в съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение“. Обектът на интервенция се намира в гр. Враца на адрес: бул. “Васил Кънчов“ 2Б (кад. район 1008, Зона – Трета, ж.к. „Хранително-вкусова зона“).

Проектът е включен в Инвестиционната програма на Община Враца. Той ще се финансира по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020” - приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основна цел на проектното предложение, обект на обсъждането, e осигуряване на равен достъп до съвременни жилищни условия и създаване на предпоставки за социална интеграция и мотивация за активно включване в социалния живот на хора от уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение. Дейностите, които се предвиждат в проектното предложение, включват извършване на СМР за преустройство, обновяване  и оборудване на 30 апартаменти, общинска собственост, в социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението. В жилищната сграда на бул. “Васил Кънчов“ 2Б  се планира да се изгради пожаробезопасна стълба и да се осигури достъпна среда чрез рампа и асансьор.

Публичното обсъждане ще се проведе на 11.07.2019 г. от 17:00 ч. в Конферентната зала на Община Враца.

По време на обсъждането на обществеността ще се представи информация относно основните цели и дейности при реализиране на Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, като целта е  да се постигне конструктивен диалог между всички заинтересовани страни за постигане на оптимални резултати.

Вашето участие е важно за нас! Заповядайте!

коментари
Име*:
Коментар*:
Код за сигурност*:
* Задължителни полета
Припомнят ни за интересен маршрут
2019-08-23 19:00
55 0
От Природен парк „Врачански Балкан”  напомниха за Познавателен маршрут: „Белоглавият лешояд“. Той ще въвлече в тайнствения свят на едни малко познати птици в България –…

Областната епизоотична комисия проведе заседание
2019-08-23 18:00
53 0
Областната епизоотична комисия проведе седмично си заседание, на което присъстваха кметове и кметски наместници на населени места на територията от област Враца, попадащи в 20-километровата…

Наши таланти омаяха публиката в Царево СНИМКИ
2019-08-23 17:00
123 0
Възпитаници на младежкия дом във Враца отново концентрираха вниманието върху себе си си. Трупата на Георги Врабчев, която се изявява във фестивала „Жреци на музите“…

Община Видин продължава обработките срещу комари
2019-08-23 16:00
64 0
Поредната имагоцидна обработка срещу комари бе извършена снощи във Видин, а тази сутрин бе направена локална обработка на територията на Видинския панаир. На 26, 28…

актуален брой на вестник Конкурент