Konkurent
ТДМ

Събития

Владимир Уручев: Работих за по-голяма прозрачност в енергийните сделки на ЕС с останалата част от света ИНТЕРВЮ

2019-03-20 12:00 190 0

Владимир Уручев: Работих за по-голяма прозрачност  в енергийните сделки на ЕС с останалата част от света ИНТЕРВЮ

ВладимирУручев е евродепутат от ПП ГЕРБ, в групата на ЕНП в Европейския парламент. Член е на комисията по индустрия, енергетика и изследвания, заместник- член на комисията по земеделие и развитие на селските райони, член на делегацията в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия и заместник-члeн на делегацията в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания. Преди да влезе в политиката Владимир Уручев е главен инженер в АЕЦ Козлодуй с над 25-годишен стаж в атомната ни централа.

Г-н Уручев, какъв акцент бихте поставили на дейности си в европарламента през този мандат?

В рамките на настоящия мандат ключовият проект, по който работих, бе доизграждането на Европейския енергиен съюз. Стремих се да предлагам такова законодателство и подкрепям такива инициативи, които да гарантират по-сигурна, по-евтина и екологично чиста енергия за всички европейци. В тази връзка поддържах проекти, подпомагащи създаването на интегриран вътрешен енергиен пазар с повече взаимовръзки, отворен за всички оператори, който да намали зависимостта на Европа, респективно на България, от внос на енергия, и който да бъде естествен защитен механизъм срещу петролните и газови кризи. Като докладчик по механизъм за обмен на информация относно междуправителствените споразумения в областта на енергетиката с трети държави, работих за приемането на правила, гарантиращи за по-голяма прозрачност в енергийните сделки на ЕС с останалата част от света.

До каква степен беше засегнат въпросът с ядрената безопасност във вашата дейност?

Съществена част от дейността ми в комисията по енергетика бе посветена на подобряване ядрената безопасност, включително на безопасното извеждане от експлоатация на атомни електроцентрали в различни части на Европа, както и насърчаване на научните изследвания, иновациите и обучението по ядрени въпроси.

Като докладчик по програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия за периода 2019-2020 г., подкрепих 770 милиона евро финансова рамка за ядрени изследвания и дейности за обучение с акцент върху непрекъснатото подобряване на ядрената безопасност, сигурността, радиационната защита и нисковъглеродния енергиен преход. Целта на програмата е да направи изследователската професия по-привлекателна за младите хора. Отново с тази цел, се включих в организацията на състезанието „Ядрен хакатон” в България, което насърчава използването на ИКТ технологии в ядрената наука и изследвания.

Въз основа на последователната ми работа по темата ядрена безопасност бях посочен за докладчик по предложението за създаване на Европейски инструмент за ядрена безопасност с цел насърчаване на ядрената безопасност в трети държави. В резултат, успяхме да договорим такова споразумение, което ще гарантира, от една страна, използването на ядрената енергия за мирни цели, а от друга – ще насърчи ядрената безопасност в световен мащаб, като гарантира навременно откриване на пропуски в съществуващите мерки за сигурност и по този начин – предотвратява потенциални ядрени аварии.

В нашия Северозападен район са известни инициативите ви за „зелено“ предприемачество и развитието на иновативните и дигитални умения сред младите хора. Каква е целта?

И през изминалите две години подкрепях развитието на „зелено” предприемачество и устойчиви бизнес модели за кръгова икономика чрез участието ми в редица инициативи, посветени на развитието на иновациите и дигиталните умения сред младото поколение предприемачи и фермери.

Като член на комисията по земеделие се старах да отговоря на очакванията относно бъдещата ОСП, свързани със защитата на околната среда, с преосмисляне на връзката между производител и потребител и внедряването на нови технологии в земеделието. Тъй като считам, че основен акцент на новата ОСП трябва да бъдат именно младите земеделски стопани, целенасочено подкрепях инициативи, свързани с привличането на повече млади хора за земеделския сектор. Едно от най-големите предизвикателства пред младите, за да стартират земеделска дейност, е достъпът до обработваема земя.

Може ли да посочите какви мерки подкрепихте за разрешаване на конкретни проблеми, които затрудняват младите предприемачи в земеделието?

Като докладчик по доклада относно актуалното положение във връзка с концентрацията на земеделска земя в ЕС, подкрепих мерки, с които да се овладее процесът на свръх-концентрация и да се преустановят отрицателните практики на пазара на земеделска земя, за да се улесни достъпът на младите фермери до обработваема земя.

Продължих да изпълнявам ролята на посланик на Европейския конгрес на младите фермери за България и като такъв, организирах поредния национален конкурс за млади агро-предприемачи, който даде възможност на земеделски производители да представят в Брюксел вече внедрени иновативни практики в стопанствата си.

Воден от желанието за открит дебат относно бъдещата Обща селскостопанска политика, заедно със земеделски стопани и с представители на научноизследователската общност, проведохме и първия по рода си Национален форум на младите фермери, който пък допринесе за обновяване на дейността и разширяване състава на Националната асоциация на младите фермери.

Популярна е и дейността ви сред учащите се свързана с професионалната им ориентация и развитие. Колко области в страната обхавнахте в тази връзка?

Споделяйки убеждението, че младите хора са носители на промяната, в партньорство с Джуниър Ачийвмънт България, реализирахме поредица инициативи за развитие на предприемаческата култура сред българските ученици от среден курс на обучение, като например пилотния ни проект „Предприемачи на бъдещето”, в който обхванахме 90 ученици от 10 училища в областите Смолян, Перник, Монтана, Враца и Видин.

Освен всичко изброено, не мога да не отбележа и знаковото събитие, което беляза изминалата година, а именно Първото българско председателство на Съвета на ЕС. В унисон с неговите приоритети, участвах в редица събития в Брюксел и София и бях домакин на прием в Европейския парламент на тема „Динамична, иновативна и предприемаческа България”. В подкрепа на посланието на Българското председателство за стабилни Западни Балкани, за първи път проведох в Брюксел форум Тера Мадре Балкани, който постави акцент върху човешкото измерение на интеграцията и показа значението на Балканите като неразделна част от Европа – географски, исторически и културно.

Воден от желанието да подкрепя професионалното развитие на младите, предоставих възможност на 15 студенти и абсолвенти да преминат стаж в ЕП, в периода 2017-2018 г.

Повече за парламентарната ми дейност в областта на енергетиката, индустрията и земеделието, както и за кампаниите и инициативите, които реализирах в страната чрез 7-те си информационни офиса в Смолян, Враца, Козлодуй, Перник, Видин, Монтана и Сливен, може да откриете на сайта www.urutchev.eu, където са публикувани и подробни отчети за всяка година от настоящия и предходните ми мандати.

коментари
Име*:
Коментар*:
Код за сигурност*:
* Задължителни полета
LED осветление в Средно училище „Васил Кънчов
2019-04-21 20:00
24 0
Средно училище „Васил Кънчов" се обля в светлина благодарение на новото LED осветление. Драстично по-висока ефективност и по-ниска консумацията на енергия ще постигне врачанското школо,…

Направиха премиера на Поетически речник на живота СНИМКИ
2019-04-21 19:00
39 0
Премиера на нова книга на поетесата Рени Митева се състоя в заседателната зала на Община Мездра. В стихосбирката „Зелени залези“ поетесата е събрала 62 стихотворения,…

Бивш възпитаник на школата по изкуствата дари книги на читалище
2019-04-21 18:00
76 0
Бивш възпитаник на школата по изкуствата към НЧ „Развитие 1869“ във Враца дари на библиотеката на културната обител 70 тома литература за деца и юноши.…

Пластиката „Дървото на живота” влезе в учебниците по литература
2019-04-21 17:00
165 0
Снимка на дървопластиката „Дървото на живота”, която се намира на площад „Йордан Радичков” в Берковица, онагледява урока за големия писател в учебниците по литература за…

актуален брой на вестник Конкурент