Konkurent
ТДМ

Събития

Планови прекъсвания за периода 18.03 - 22.03.2019 г.

2019-03-16 08:00 545 0

Планови прекъсвания за периода 18.03 - 22.03.2019 г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването на посочените дати и в рамките на указаните срокове, като е възможно периодът на прекъсванията да е по-малък от планирания.

Във връзка с осъществяване на посочените прекъсвания на електрозахранването за периода 18 - 22 март 2019 г., включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ
Дата/период Времетраене Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/
В текста по-долу са посочени датата, периода, максималното времетраене, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.


ОБЛАСТ ВИДИН
Община Белоградчик
На 22.03.2019 г. /08:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Белоградчик: Втора, Георги С. Раковски, Здравец, Карловица, Княз Борис I, Парцел 6 Кв 3, Съединение, Трета, Трети Март, Цоло Тодоров
На 22.03.2019 г. /08:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Крачимир: 41 , Кв. 14, Втора, Немия, Пета, Първа, Седма
На 22.03.2019 г. /08:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Праужда: Втора, Девета, Деветнадесета, Единадесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета
На 22.03.2019 г. /08:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Пролазница: Втора, махала Среден Рът, махала Чуката, Осма, Пета, Първа, Седма, Трета
На 22.03.2019 г. /08:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Стакевци: 000502, 2-117006 Кв 117, Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Единадесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Трета, Тридесет и Осма, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Седма, Тридесет и Трета, Тридесет и Четвърта, Тридесета, Тринадесета, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета


На 22.03.2019 г. /08:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Чифлик, Общ. Белоградчик: XII-130, Кв. 3, Втора, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Извос, М-Ст Извос УПИ Vі-76 Кв. 17, Осма, Пета, Първа, Седемнадесета, Тридесет и Първа, Тридесет и Четвърта, Тридесета, Тринадесета, УПИ VIII-88 Кв. 10, УПИ-XV-150, ХIII-150 24, Шестнадесета
На 22.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Белоградчик: Алеко Константинов
На 22.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Граничак: Девета, Десета, махала Ангини, махала Джокини, махала Жикини, махала Николини, махала Първуловци, махала Спасови, Осма, Пета, Първа, Трета, Четвърта, Шеста
На 22.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Дъбравка: Двадесет и Пета, Двадесет и Четвърта, Девета, Деветнадесета, Десета, Осма, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шестнадесета
На 22.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Салаш: Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Пета, Двадесет и Трета, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Единадесета, махала Куцаровци, махала Пешини, махала Стране, Осма, Парцел №1, Пета, Петнадесета, ПИ 000343, ПИ №037091, Първа, Седма, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Първа, Тридесет и Трета, Тридесет и Шеста, Тринадесета, Четвърта, Четиридесет и Втора, Четиридесет и Трета, Четиридесет и Четвърта, Шеста, Шестнадесета
Община Видин
На 18.03.2019 г. /08:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Гомотарци: 168 Квартал VII, В Близост До Автобусната Спирка, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Девета, Десета, Единадесета, Имот №005015, Кръст. М/У Осма и Тридесет и Шеста, Осемнадесета, Осма, Парцел 49, Кв. 29, Пета, Петнадесета, ПИ 000153, ПИ 425, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Девета, Тридесет и Осма, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тридесета, Тринадесета, Уния Маре, УПИ 99 Кв. 3, Четвърта, Четиридесет и Пета, Четиринадесета, Шеста
На 18.03.2019 г. /08:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Капитановци: 019071, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Кв. 49 Парцел 704, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, ПИ 4/412/8100604, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тридесет и Първа, Тридесета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шестнадесета
На 18.03.2019 г. /08:30 - 13:00 ч./ На 19.03.2019 г. /08:30 - 13:00 ч./ - Дунавци, Общ. Видин: I -248 , Кв. 24, Александър Стамболийски, Антон Иванов, Видбол, Георги Димитров, Дунав, Иван Вазов, Маршал Толбухин, Мико Нинов, Мир, Осъм, Плиска, Седемнадесет Партизани, Смирнов, Стара Планина, УПИ 2-308 Кв. 29, Хайдут Велко, Христо Ботев, Ценко Александров, Чавдарци, Юрий Гагарин
На 18.03.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./ На 19.03.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./ На 20.03.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./ На 21.03.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./ На 22.03.2019 г. /08:45 - 16:15 ч./ - Видин: Ул. Славянска, Ул. Божур, Ул. Ружа, Ул. Чайка, Ул. Байкал От№45 До №95, Ул. Синчец, Ул. Детелина
На 18.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 19.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Акациево: Втора, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, Осма, Първа, Селски Път, Четвърта, Шеста
На 18.03.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Видин: Дунавска, Път, Южна Пром. Зона
На 18.03.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Дунавци, Общ. Видин: 1 Кв 48, 23 Септември, Асен Балкански, Бдин, Васил Левски, Видбол, Връшка Чука, Генерал Гурко, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги С Раковски, Добри Чинтулов, Драва, Дунав, Зоя Космодамянска, Капитан Петко Войвода, Коста Йорданов, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Марин Киров, Маршал Толбухин, Мико Нинов, Никола Й. Вапцаров, Пирин, Първи Май, Райна Княгиня, Седемнадесет Партизани, Сирма Войвода, Смирнов, Средец, Средна Гора, Хана, Христо Ботев, Христо Смирненски, Ценко Александров, Чавдарци, Шипка, Янтра
На 18.03.2019 г. /09:30 - 10:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ - Жеглица: 110011, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Пета, Двадесета, Дванадесета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Осемнадесета, Пета, Петнадесета, Първа, Път 1, Седемнадесета, Седма, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета
На 18.03.2019 г. /10:30 - 16:00 ч./ - Видин: Дунавска
На 18.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Капитановци: Дванадесета, Десета, Единадесета, Осма, Пета, ПИ 857 Кв. 50, Първа, Трета, УПИ-IV-765 Кв. 51, Четвърта, Четиринадесета, Шеста
На 18.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 19.03.2019 г. /08:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ На 20.03.2019 г. /08:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - ТП „ВиК1 Водочерпене“ и ТП „ВиК Водочерпене 2“
На 19.03.2019 г. /08:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Винарово, Общ. Ново Село: 156023, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Първа, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета
На 19.03.2019 г. /08:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Неговановци: 210061, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, До Училище, Единадесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тридесет и Първа, Тридесета, Тринадесета, УПИ 3 - 451 Кв 35, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета
На 19.03.2019 г. /08:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Флорентин: I-062032, Втора, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, Осма, Пета, Първа, Седемнадесета, Седма, Стопански Двор, Тринадесета, УПИ-I-000032 Кв 62, Четвърта, Четиринадесета, Шестнадесета
На 19.03.2019 г. /08:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Ясен, Общ. Ново Село: 008 До Плажната Ивица, 4 - 180 Кв 14, IV - 171 Кв. 18, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Пета, Петнадесета, ПИ 000007, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тринадесета, Четвърта, Шеста, Шестнадесета
На 19.03.2019 г. /09:30 - 12:30 ч./ - Видин: Акад. Стефан Младенов, Безименна, Заводско Селище, Имот 10971. 157. 14 М. Шуговец, Парцел 10971. 502. 972, Цар Иван Асен II, Южна Пром. Зона, Южна Промишлена Зона
На 20.03.2019 г. /08:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Акациево: Втора, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, Осма, Пета, Пи-27, Първа, С. Акациево, Седма, Селски Път, Трета, Четвърта, Шеста
На 20.03.2019 г. /08:30 - 12:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Новоселци: Видин Път 1, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Първа, Деветнадесета, Местн. Гено Тачевото, Осма, Петдесет и Четвърта, Петдесет и Шеста, ПИ №101, Първа, Тридесет и Втора, Тринадесета
На 20.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Акациево: Втора, Втора, Дванадесета, Девета, Десета, Десета, Единадесета, Осма, Пета, Пи-27, Първа, Първа, С. Акациево, Седма, Селски Път, Трета, Четвърта, Четвърта, Шеста, Шеста
На 20.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Видин: Имот № 024004 Екатте 14698
На 20.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Генерал Мариново: Втора, Дванадесета, Девета, Десета, Осма, Пета, Първа, Седма, Трета, Тринадесета, Четвърта, Шеста
На 20.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Градец, Общ. Видин: Първа, УПИ I-7 Кв. 401
На 20.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Долни Бошняк: Втора, Девета, Осма, Първа, Седма, Трета, Тринадесета, Шеста
На 20.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Дружба: Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Трета, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седма, Трета, Тринадесета, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета


На 20.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Каленик, Общ. Видин: Втора, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Осемнадесета, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета
На 20.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Новоселци: I - 37, Кв. 101, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Осемнадесета, Осма, Паземлен Имот 52283, 420, 38, Пета, Петдесета, Петнадесета, ПИ 338, Първа, Път 14, Седемнадесета, Седма, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Трета, Тридесета, Тринадесета, Ул Осма 52283, 510, 338, Ул. Първа До Площада, Четвърта, Четиридесет и Седма, Четиридесет и Четвърта, Четиридесета, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета
На 20.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Пешаково: Втора, Дванадесета, Десета, Единадесета, Осма, Пета, Първа, Седма, Трета, Тринадесета, Четвърта, Шеста
На 20.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Рупци, Общ. Видин: 020059, II-182, Втора, Двадесет и Първа, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, С. Рупци, Седемнадесета, Седма, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

 


На 20.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Тополовец, Общ. Кула: Втора, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седма, Трета, Тринадесета, УПИ-VI Кв. 27, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета
На 21.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 22.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Акациево: Втора, Десета, Пета, Пи-27, Първа, С. Акациево, Седма, Трета, Четвърта, Шеста
Община Грамада
На 19.03.2019 г. /09:00 - 09:45 ч.; 13:15 - 14:00 ч./ - Бояново, Общ. Грамада: Втора, Пета, Първа, Трета, Четвърта
На 19.03.2019 г. /09:00 - 09:45 ч.; 13:15 - 14:00 ч./ - Грамада: Адалберт Антонов, Байчов Кладенец, Бачо Киро, Васил Друмев, Васил Стойков, Гаврил Генов, Генерал Столетов, Генерал Тотлебен, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Кирков, Д-Р Петър Берон, Димчо Дебелянов, Елин Пелин, Иван Вазов, Коста Йорданов, Кочо Честименски, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Мико Нинов, Паша Петко, Пейо К. Яворов, Перчо Йорданов, Петко Стоевски, Сергей Румянцев, Страшен Брег, Тодор Каблешков, Цар Калоян, Широка

 


На 19.03.2019 г. /09:00 - 09:45 ч.; 13:15 - 14:00 ч./ - Медешевци: Втора, Двадесет и Втора, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста
На 19.03.2019 г. /09:00 - 09:45 ч.; 13:15 - 14:00 ч./ - Милчина Лъка: Втора, Девета, Единадесета, Пета, Първа, Седма, Трета, Четвърта, Шеста
На 19.03.2019 г. /09:00 - 14:00 ч./ - Грамада: Георги Димитров, Петко Стоевски, Сергей Румянцев, Страшен Брег
Община Димово
На 20.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 21.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 22.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Арчар: Археологическа, Арчарица, Арчарица, Волга, Добрич, Дузлука, Елада, Захари Стоянов, Калето, Кирил и Методий, Кокиче, Марица, Отец Паисий, Панайот Волов, Пирин, Райна Княгиня, Рациария, Рибарска, Рила, Тодор Каблешков, Христо Смирненски, Цар Шишман, Черковна
На 18.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ На 19.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Арчар: Археологическа, Арчарица, Волга, Елада, Захари Стоянов, Калето, Марица, Пирин, Рациария, Рибарска, Рила
Община Кула
На 18.03.2019 г. /09:00 - 09:45 ч.; 09:00 - 16:30 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ - Подгоре: 56980. 47. 57, Александър Стамболийски, Антон Страшимиров, Бдин, Боян Чонос, Бузлуджа, Васил Коларов, Васил Левски, Видин, Вит, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Кирков, Георги С. Раковски, Иван Вазов, Искър, Йоло Гергов, Йосиф В. Сталин, Кв. 7, Ленин, Любен Каравелов, Марица, Михаил Здравков, Огоста, Осъм, Пейо К. Яворов, Перчо Йорданов, Пирин, Рила, Седемнадесет Партизани, Стара Планина, Стопански Двор, Стоян Милков, Тодор Петров, УПИ XXIV-643 Кв. 54, Христо Ботев, Царевец, Черно Море, Юрий Гагарин
На 18.03.2019 г. /09:00 - 09:45 ч.; 09:00 - 16:30 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ - Толовица: Валентина Терешкова, Ленин, Първа, Трета, Христо Ботев, Юрий Гагарин

 


На 18.03.2019 г. /09:00 - 09:45 ч.; 09:00 - 16:30 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ - Цар Шишманово: 070134, Алеко Константинов, Александър Стамболийски, Васил Коларов, Вела Пеева, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Кирков, Димитър Благоев, Ленин, Лиляна Димитрова, Малчика, Мико Нинов, Митко Палаузов, Петко Р. Славейков, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Черни Връх
На 18.03.2019 г. /09:00 - 09:45 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ - Раковица: 236005, Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Шеста, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Осемдесет и Девета, Осемдесет и Осма, Осемдесет и Трета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петдесет и Втора, Петдесет и Девета, Петдесет и Осма, Петдесет и Първа, Петдесет и Седма, Петдесет и Трета, Петдесет и Шеста, Петдесета, Петнадесета, Първа, Седемдесет и Втора, Седемдесет и Пета, Седемдесет и Трета, Седемдесет и Шеста, Седемдесета, Седемнадесета, Седма, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Девета, Тридесет и Осма, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Седма, Тридесет и Трета, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тридесета, Тринадесета, Четвърта, Четиридесет и Втора, Четиридесет и Девета, Четиридесет и Осма, Четиридесет и Пета, Четиридесет и Първа, Четиридесет и Седма, Четиридесет и Трета, Четиридесет и Четвърта, Четиридесет и Шеста, Четиридесета, Четиринадесета, Шеста, Шестдесет и Втора, Шестдесет и Девета, Шестдесет и Осма, Шестдесет и Пета, Шестдесет и Първа, Шестдесет и Седма, Шестдесет и Трета, Шестдесет и Шеста, Шестдесета, Шестнадесета

 


На 18.03.2019 г. /09:00 - 09:45 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ - Старопатица: 336002, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тридесета, Тринадесета, УПИ, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета
На 18.03.2019 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Раковица: Втора, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Деветнадесета, Осемнадесета, Първа, Седемнадесета, Трета, Четвърта, Четиридесет и Осма, Четиридесет и Седма, Четиридесет и Шеста, Шестдесет и Трета, Шестдесета, Шестнадесета
На 18.03.2019 г. /09:00 - 16:30 ч.; 09:00 - 09:45 ч.; 15:45 - 16:30 ч./ - Шишманово
На 20.03.2019 г. /08:45 - 11:15 ч./ На 22.03.2019 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Кула: Възраждане
Община Чупрене
На 18.03.2019 г. /09:15 - 10:00 ч./ На 22.03.2019 г. /15:30 - 16:30 ч./ - Върбово, Общ. Чупрене: 154046, Втора, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, Осма, Пета, Първа, Седма, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста
На 18.03.2019 г. /09:15 - 10:00 ч./ На 22.03.2019 г. /15:30 - 16:30 ч./ - Горни Лом: ТПК „23 септември“ кооперация
На 18.03.2019 г. /09:15 - 10:00 ч./ На 22.03.2019 г. /15:30 - 16:30 ч./ - Долни Лом: Лиляна Димитрова
На 18.03.2019 г. /09:15 - 10:00 ч./ На 22.03.2019 г. /15:30 - 16:30 ч./ - Репляна: VII, Втора, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета
На 18.03.2019 г. /09:15 - 10:00 ч./ На 22.03.2019 г. /15:30 - 16:30 ч./ - Чупрене: Асен Балкански, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Девета, Тридесет и Осма, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Седма, Тридесет и Трета, Тридесет и Шеста, Тридесета, Тринадесета, Четвърта, Четиридесет и Втора, Четиридесет и Първа, Четиридесет и Трета, Четиридесет и Четири, Четиридесета, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета
На 18.03.2019 г. /09:15 - 10:00 ч.; 09:15 - 16:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 19.03.2019 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 20.03.2019 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 21.03.2019 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 22.03.2019 г. /09:15 - 09:45 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Протопопинци: Втора, Девета, Десета, Единадесета, Осма, Пета, Първа, Седма, Трета, Тринадесета, Четвърта, Шеста

 


На 18.03.2019 г. /09:15 - 16:00 ч.; 09:15 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 19.03.2019 г. /09:15 - 09:45 ч.; 09:15 - 16:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 20.03.2019 г. /09:15 - 09:45 ч.; 09:15 - 16:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 21.03.2019 г. /09:15 - 09:45 ч.; 09:15 - 16:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 22.03.2019 г. /09:15 - 16:30 ч.; 09:15 - 09:45 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ - Търговище, Общ. Чупрене: Безименна
ОБЛАСТ МОНТАНА

 


Община Берковица
На 18.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Котеновци: 000910, Втора, Пета, ПИ 301018, Първа, Трета, Четвърта
На 18.03.2019 г. /12:00 - 16:00 ч./ - Черешовица: 011002, Екатте 80635, Бучинов Рът, Втора, Главна, Извън Плана, местност Тършата, Осма, Пета, Седма, Трета, Четвърта, Шеста
Община Бойчиновци
На 18.03.2019 г. /08:20 - 08:40 ч./ На 22.03.2019 г. /16:00 - 16:30 ч./ - Бойчиновци: 216023, 23-ти Септември, 922004, Александър Стамболийски, Васил Левски, Георги Димитров, Георги Кирков, извън регулацията, Кирил и Методи, Комсомолска, Лале, Марица, Пионерска, Поличката, Симеон Влахов, Спартак, Стадион, Стефан Влахов, Тодор Дечев, Христо Михайлов, Цанко Церковски, Юри Гагарин
На 18.03.2019 г. /08:20 - 08:40 ч./ На 22.03.2019 г. /16:00 - 16:30 ч./ - Ерден: 000010, 080068, 972014, Втора, Двадесет, Двадесет и Две, Двадесет и Девет, Двадесет и Едно, Двадесет и Осем, Двадесет и Пет, Двадесет и Седем, Двадесет и Три, Двадесет и Четири, Двадесет и Шест, Дванадесет, Деветнадесет, Десета, Единадесет, извън регулацията, Осма, Пета, Петнадесет, Първа, Седемнадесет, Седма, Трета, Тридесет и Две, Тридесет и Девет, Тридесет и Едно, Тридесет и Осем, Тридесет и Пет, Тридесет и Седем, Тридесет и Три, Тридесет и Четири, Тридесет и Шест, Тринадесет, Четиридесет, Четиридесет и Две, Четиридесет и Едно, Четиридесет и Осем, Четиридесет и Шест, Четиринадесет, Шеста, Шестнадесет
Община Брусарци
На 18.03.2019 г. /12:00 - 13:15 ч./ - Василовци, Общ. Брусарци: 23-ти Септември, Александър Стамболийски, Бузлуджа, Васил Друмев, Васил Левски, Витоша, Гаврил Генов, Георги Бенковски, Георги Димитров, Горан Генов, Девети Септември, Димитър Благоев, Дора Габе, Дунав, Екзарх Йосиф, Елин Пелин, Иван Вазов, Извън Регулайията, Камен Евстатиев, Кирил и Методи, Клокотница, Криволак, Кръстьо Пишурка, Ленин, Любен Каравелов, Май, Милин Камък, Никола Й. Вапцаров, Опълченска, Орион, Отец Паисий, Панайот Хитов, Пейо Яворов, Петко Р. Славейков, Петър Берон, Плиска, Площада, Раковски, Св. Харалампия, Септември, Сидер Воевода, Синчец, Славянска, Сливница, Столетов, Толбухин, Труд, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Асен, Цар Крум, Цар Петър, Цар Самуил, Цар Симеон, Шейново, Шипка, Юндола
На 18.03.2019 г. /12:00 - 13:15 ч./ - Дондуково: Александър Киров, Белоградчишка, Бузлуджа, Васил Коларов, Васил Левски, Георги Бенковски, Георги Димитров, Девети Септември, Иван Вазов, Имот ПИ 102002, Кокиче, Ломска, Любен Каравелов, Неразделна, Опълченска, Раковски, Синчец, Странджа, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цано Рачкин, Чавдар Воевода, Юндола
На 18.03.2019 г. /12:00 - 13:15 ч./ - Крива Бара, Общ. Брусарци: 000090, 23 Ти Септември, 9 Ти Септември, Александър Стамболийски, Бозвели, Васил Коларов, Васил Левски, Веслец, Владимир Максимов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Димитров, Гробарска, Гьолска, Димитър Благоев, Емил Марков, Заря, Иван Вазов, Иван Тодорин, Иглика, извън регулацията, Искър, Кирил Рунчев, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Людмила Живкова, Митко Палаузов, Младост, Никола Парапунов, Овчарска, Огоста, Панайот Волов, Партизанска Среща, Река Лом, Родопа, Сини Вир, Станке Димитров, Трайчо Костов, Физкултурна, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски
На 19.03.2019 г. /09:30 - 10:00 ч./ На 22.03.2019 г. /10:00 - 10:30 ч.; 10:00 - 13:00 ч.; 12:30 - 13:00 ч./ - Белотинци: Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Десета, Единадесета, местност Бреста, местност Верлото, Осемнадесета, Осма, Пета, Петдесета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Девета, Тридесет и Осма, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Седма, Тридесет и Трета, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тридесета, Тринадесета, Четвърта, Четиредесет и Девета, Четиредесет и Осма, Четиредесет и Седма, Четиредесет и Шеста, Четиридесет, Четиридесет и Втора, Четиридесет и Пета, Четиридесет и Първа, Четиридесет и Трета, Четиридесет и Четвърта, Шеста
На 19.03.2019 г. /09:30 - 10:00 ч./ На 22.03.2019 г. /10:00 - 10:30 ч.; 12:30 - 13:00 ч./ - Долна Рикса: Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, извън регулацията, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

 


На 19.03.2019 г. /09:30 - 10:00 ч./ На 22.03.2019 г. /10:00 - 10:30 ч.; 12:30 - 13:00 ч./ - Долно Церовене: Александър Стамболийски, Ангел Кънчев, Антон Иванов, Бдин, Бор, Бул. Владимир Илич Ленин, Васил Левски, Вела Пеева, Витоша, Вихрен, Владимир Заимов, Георги Димитров, Георги Кирков, Георги Сава Раковски, Детелина, Еделвайс, Ела, Замфир Попов, Здравец, Иван Вазов, извън регулацията, Йорданка Петкова, Кирил и Методи, Климент Охридски, Ком, Лиляна Димитрова, Малина, Марин Дринов, Найден Миков, Неофит Бозвели, Опълченска, Осогово, Отец Паисий, Панайот Волов, Панайот Хитов, Пионерска, Пирин, Пирот, Поп Андрей, Радецки, Рила, Синчец, Славянска, Сливница, Стара Планина, Теменуга, Тинтява, Тодор Каблешков, Тополите, Тракия, Филип Тотю, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Самуил, Цибрица, Чавдар, Шейново, Шипка, Шишман, Юрий Гагарин, Янтра
На 19.03.2019 г. /09:30 - 10:00 ч./ На 22.03.2019 г. /10:00 - 10:30 ч.; 12:30 - 13:00 ч./ - Клисурица: 273007, Втора, Двадесет, Двадесет и Две, Двадесет и Едно, Двадесет и Три, Двадесет и Четвърта, Дванадесет, Девета, Деветнадесет, Десета, Единадесет, извън регулацията, местност Дола, местност Извора, местност Камика, Осемнадесет, Осма, Пета, Петнадесет, Първа, Седемнадесет, Седма, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесет, Шеста, Шестнадесет
На 19.03.2019 г. /09:30 - 10:00 ч./ На 22.03.2019 г. /10:00 - 10:30 ч.; 12:30 - 13:00 ч./ - Славотин: Втора, Двадесет, Двадесет и Две, Двадесет и Девет, Двадесет и Едно, Двадесет и Осем, Двадесет и Пета, Двадесет и Седем, Двадесет и Три, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шест, Дванадесет, Девета, Деветнадесет, Десета, Единадесета, извън регулация, местност Генова Воденица, Осемнадесет, Осма, Пета, Петдесет, Петдесет и Две, Петдесет и Едно, Петдесет и Пет, Петдесет и Три, Петдесет и Четири, Петнадесет, Първа, Седемнадесет, Седма, Трета, Тридесет, Тридесет и Две, Тридесет и Девет, Тридесет и Едно, Тридесет и Осем, Тридесет и Пет, Тридесет и Седем, Тридесет и Три, Тридесет и Четири, Тридесет и Шест, Тринадесет, Четвърта, Четиридесет, Четиридесет и Две, Четиридесет и Девет, Четиридесет и Едно, Четиридесет и Осем, Четиридесет и Пет, Четиридесет и Седем, Четиридесет и Три, Четиридесет и Четири, Четиридесет и Шест, Четиринадесет, Шеста, Шестнадесет

 


На 19.03.2019 г. /09:30 - 10:00 ч./ На 22.03.2019 г. /10:00 - 10:30 ч.; 12:30 - 13:00 ч./ - Сливовик: 23-ти Септември, Александър Стамболийски, Арсен Тончев, Бузлуджа, Вапцаров, Васил Коларов, Васил Левски, Вела Пеева, Владимир Заимов, Гаврил Генов, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Кирков, Дамян Влъчков, Девети Септември, Димитър Благоев, Елин Пелин, Замфир Хаджийски, Иван Вазов, извън регулацията, Кирил и Методий, Ленин, Лилия Карастоянова, местност Гръков Припек, Митко Палаузов, Неофит Рилски, Опълченска, Павел Хаджийски, Пролет, Софрон Петров, Стойно Алексиев, Стоян Ангелов, Таси Никодимов, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Михайлов, Христо Смирненски, Шанко Петров, Юрий Гагарин, Яким Атанасов
На 19.03.2019 г. /09:30 - 10:00 ч./ На 22.03.2019 г. /10:00 - 10:30 ч.; 12:30 - 13:00 ч./ - Търнава, Общ. Бяла Слатина: Петър Тъмнишки
На 19.03.2019 г. /09:30 - 16:00 ч.; 09:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ На 22.03.2019 г. /10:00 - 10:30 ч.; 12:30 - 13:00 ч./ - Смоляновци: Александър Стамболийски, Ангел Кънчев, Аспарух, Байкал, Бильов Дол, Бор, Братя Миладинови, Бузлуджа, Валентина Терешкова, Вапцаров, Васил Коларов, Васил Левски, Витоша, Георги Бенковски, Георги Димитров, Гоце Делчев, Дара Николова, Двадесет Трети Септември, Девети Септември, Димитър Благоев, Дунав, Замфир Попов, Зоя Космодемянская, Ивайло, Иван Вазов, извън регулацията, Изгрев, Кирил и Методий, Китка, Крали Марко, Крум Ангелов, Лика Рачин, Лило Русинов, Лиляна Димитрова, Лоза, Любен Каравелов, Людмила Живкова, Люляк, Малина, Малчика, махала Блатото, Паисий, Петър Берон, Петър Иванов, Пионерска, Радецки, Райко Даскалов, Рила, Розова Долина, Самуил, Скобелев, Славейко Горанов, Спартак, Стара Планина, Стефан Караджа, Страхил Войвода, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цибрица, Чайка, Шести Септември, Шипка, Юри Гагарин, Явор, Яворов
На 22.03.2019 г. /10:00 - 13:00 ч./ - Смоляновци: Георги Димитров
Община Вълчедръм
За периода 18-22.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Разград, Общ. Вълчедръм: Двадесет, Двадесет и Две, Двадесет и Едно, Деветнадесет, Петдесет, Петдесет и Две, Петдесет и Едно, Петдесет и Осем, Петдесет и Пет, Петдесет и Три, Петдесет и Четири, Петдесет и Шест, Петнадесет, Първа, Седемдесет и Пета, Тридесет и Три, Четиридесет и Пет, Четиридесет и Седем, Четиридесет и Три, Четиридесет и Четири, Шестдесет и Шест
На 19.03.2019 г. /08:45 - 09:15 ч.; 08:45 - 16:00 ч./ - Вълчедръм: 22-ти Септември /23-ти/, 919016, 922026, 922032, 922035, 922045, 922046, 922050, 922058, Адалберт Антонов, Александър Стамболийски, Ангел Кънчев, Антон Страшимиров, Армалуй, Ахелой, Баба Тонка, Балатон, Бачо Киро, Бенковски /Д. Благоев/, Битоля, България /Г. Димитров/, Васил Левски, Васил Петлешков /Г. К-ва/, Верила, Витоша, Вихрен, Ген. Владимир Стойчев /Мб/, Генерал Гурко, Генерал Скобелев, Георги Попадийски, Граф Игнатиев /А. Жданов/, Евлоги Георгиев /Ален Мак, Златия, Извън Населеното Място, Изгрев /М. Гвардия/, Капитан Савойски, Кирил Марков, Климент Охридски, Клокотница, Лайош Кошут, Марица, Никола Обретенов /В. П-ва/, Освобождение /Ленин/, Отец Пайсий, Пенчо Славейков, Петко Славейков, Петър Парчевич, Пъстрина, Сан Стефано, Стадиона /Комсомолска/, Стефан Караджа, Стоян Заимов /С. Русев/, Струма, Съединение /В. Коларов/, Тимок, Тодор Каблешков /Х. М-Лов/, Хаджи Димитър, Хаимбоаз, Христо Ботев, Христо Давидов, Хъшове, Цар Самуил, Цар Симеон Велики /М-Л Т/, Цибрица, Черни Връх, Шейново, Шипка, Ъгълъ на Хр. Ботев и Ул. Отец Паисий, Янтра

 


На 19.03.2019 г. /08:45 - 16:00 ч./ - Вълчедръм: Извън Населеното Място, Цар Симеон Велики /М-Л Т/
На 21.03.2019 г. /09:15 - 16:00 ч./ - Мокреш, Общ. Вълчедръм: Втора, Втора А, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, извън регулацията, Осма, Пета, Петдесет и Втора, Петдесет и Девета, Петдесет и Пета, Петдесет и Първа, Петдесет и Седма, Петдесет и Трета, Петдесет и Четвърта, Петдесет и Шеста, Петдесета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Девета, Тридесет и Осма, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Седма, Тридесет и Трета, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тридесета, Тринадесета, Четвърта, Четиридесет и Втора, Четиридесет и Осма, Четиридесет и Пета, Четиридесет и Първа, Четиридесет и Седма, Четиридесет и Трета, Четиридесет и Четвърта, Четиридесета, Четиринадесета, Шеста, Шестдесет и Първа, Шестдесета, Шестнадесета
Община Лом
За периода 18-22.03.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ - Лом: Алекси Попангелов(К. Лазо), Белоградчишко Шосе(Г. Мос), Бунар Хисар, Васил Левски, Д-Р Петър Кърджиев(Ц. Рач), Иван Вазов, Каймакчелан, Кирил и Методи, Пирот, Ропотамо, Стоянка Акушерката, Хаджи Димитър, Чавдар Войвода, Чеган
На 18.03.2019 г. /12:15 - 13:00 ч./ - Аспарухово, Общ. Медковец: извън регулацията
На 18.03.2019 г. /12:15 - 13:00 ч./ - Лом: извън регулацията, Латинка, Мир, Поломие(Първан Генов), Х-309 Кв. 18 - М-Ст Момин Брод, Юрий Гагарин
На 18.03.2019 г. /12:15 - 13:00 ч./ - Сталийска Махала: Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Извън Селото, Осемнадесета, Осма, Пета, Петдесет и Втора, Петдесет и Девета, Петдесет и Осма, Петдесет и Пета, Петдесет и Първа, Петдесет и Седма, Петдесет и Шеста, Петдесет Трета, Петдесет Четвърта, Петдесета, Петнадесета, Първа, Седма, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Девета, Тридесет и Осма, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Седма, Тридесет и Трета, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тридесета, Тринадесета, Четвърта, Четиридесет и Втора, Четиридесет и Девета, Четиридесет и Осма, Четиридесет и Пета, Четиридесет и Първа, Четиридесет и Седма, Четиридесет и Трета, Четиридесет и Четвърта, Четиридесет и Шеста, Четиридесета, Четиринадесета, Шеста, Шестдесет и Втора, Шестдесет и Първа, Шестдесет и Трета, Шестдесет и Четвърта, Шестдесета, Шестнадесета

 


На 18.03.2019 г. /12:15 - 13:00 ч./ - Трайково: 064185, 1-49, Арда, Асен Балкански, Батак, Боно Николов, Борис Златанов, Васил Коларов, Веслец, Ветрен, Виолета Рангелова, Витоша, Гео Милев, Георги Димитров, Горан Илиев, Горан Никифоров, Димитър Благоев, Димитър Гаврилов, Дунав, Замфир Хаджийски, Иван Тодорин, извън регулацията, Искър, Камен Златанов, Ком, Комсомолска, Криводол, Левски, Лом, местност Сондите, Младен Йорданов, Мусала, Неофит Ломски, Петко Р. Славейков, Пирин, Първан Чолев, Раковска, Рила, Родопа, Славчо Борисов, Средна Гора, Стара Планина, Таси Никодимов, Трайко Попов, Трифон Иванов, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Шишман, Черно Море, Шейново, Шипка, Янтра
Община Монтана
На 18.03.2019 г. /08:20 - 08:40 ч./ На 22.03.2019 г. /16:00 - 16:30 ч./ - Долно Белотинци: 460008, 800692, Александър Стамболийски, Арм. Ген. Иван Михайлов, Асен Греков, Васил Коларов, Васил Левски, Владимир Минчев, Гаврил Генов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Дамянов, Георги Димитров, Д-Р Стамен Илиев, Дамян Колов Оловански, Дара Михайлова, Емил Марков, Замфир Попов, Игнат Колов, извън регулацията, Илия Андрев, Кокиче, Коло Василев, Лика Рачин, Малчика, Младен Апостолов, Младен Кръстев, Ненка Илиева, Никола Йонков Вапцаров, Огоста, Петко Дошов, Петко Рачев Славейков, Победа, Пъстрина, Синчец, Стадиона, Х-242 Кв. 31, Христо Михайлов, Цеко Тодоров
На 18.03.2019 г. /08:20 - 08:40 ч./ На 22.03.2019 г. /16:00 - 16:30 ч./ - Ерден: извън регулацията
На 18.03.2019 г. /08:20 - 08:40 ч./ На 22.03.2019 г. /16:00 - 16:30 ч./ - Монтана: 1290029, 48489. 2. 534, 48489. 2. 643 местност Гламата, 48489. 4. 502, 48489. 4. 567 и 48489. 4. 495, Жеравица, извън регулацията, ПИ 48489. 2. 537
На 18.03.2019 г. /09:00 - 14:00 ч./ - Монтана: Веренишка(М. Веренишки), извън регулацията, Парта, Семчин Дол
На 18.03.2019 г. /09:00 - 14:00 ч.; 09:00 - 09:30 ч./ - Монтана: 48489. 22. 482, 48489. 6. 647, Агликина Поляна, Васил Априлов, Васил Друмев, Веренишка(М. Веренишки), Веренишка/М. Веренишки/, Генерал Столетов(А. Греков, Димитър Талев(Ц. Тодоров), Димчо Дебелянов(П. Гаврило, Жеравица, Захари Стоянов, Захари Стоянов(К. Трифонов, Извора(Б. Бистрица), извън регулация, До Гр. Монтана, извън регулацията, Калето, Клокотница(Г. Михайлов), Парта, Под Баира, Свети Патриарх Евтимий(П. , Семчин Дол, Хан Тервел(Н. Алексиев), Цар Борис III-ти(З. Попов), Цар Иван Александър(Т. Тр. , Черковна(Иван Бобанов)
На 18.03.2019 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Николово, Общ. Монтана: Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Първа, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, извън регулация, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тридесет и Първа, Тринадесета, УПИ I , Кв. 10, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета, Ъгъла на Ул. Първа и Втора

 


На 20.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Смоляновци: Александър Стамболийски, Ангел Кънчев, Байкал, Бор, Братя Миладинови, Вапцаров, Васил Коларов, Васил Левски, Георги Бенковски, Георги Димитров, Кирил и Методий, Лика Рачин, Лиляна Димитрова, Малина, Малчика, махала Блатото, Славейко Горанов, Стефан Караджа, Христо Ботев, Чайка
На 21.03.2019 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Смоляновци: Александър Стамболийски, Бильов Дол, Зоя Космодемянская, извън регулацията, Китка, Лоза, Любен Каравелов, Радецки, Райко Даскалов, Рила, Розова Долина, Самуил, Хаджи Димитър, Цибрица
Община Якимово
За периода 18-22.03.2019 г. /08:30 - 16:00 ч./ - Комощица: Бачо Киро, Братя Миладинови, Вела Пеева, Веслец, Генерал Гурко, Гео Милев, Граф Игнатиев, Девети Септември, Дончо Атанасов, Замфир Хаджийски, извън регулацията, Малчика, Симеон Ив. Бонев, Христо Ботев, Шипка, Яворов
ОБЛАСТ ВРАЦА
Община Бяла Слатина
На 18.03.2019 г. /10:30 - 13:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Алтимир: Александър Стамболийски, Ален Мак, Ангел Кънчев, Антим I-ви, Баба Тонка, Божур, Васил Левски, Велчо М. Хумарски, Веслец, Вит, Витоша, Вихрен, Водотечна, Георги Димитров, Георги С. Раковски, Димитър Захариев, Димитър Матрозов, Драва, Дъб, Иван Горанчовски, Извор, Кирил и Методий, Ком, Лозенец, Мак, Марин Ганински, местност Ибришима, местност Изварковец, местност Край Село, местност Селска Мера, Милчо Стефанов, Минко Т. Драгиевски, Мусала, Околчица, Октомври, Октомврийска, Охрид, Паисий Хилендарски, Петко Г. Симеонковски, Петко Канчев, Петър Т. Нинов, ПИ 2 От Масив 96 Имот №096002, Рила, Русалка, Савчо Бренишки, Скът, Солун, Спортна, Стара Планина, Стоян Войвода, Странджа, Тинтява, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цар Асен, Цар Симеон I-ви, Шипка
На 18.03.2019 г. /10:00 - 15:00 ч./ На 19.03.2019 г. /10:00 - 15:00 ч./ - Бяла Слатина: Гимназиална, Димитър Благоев, Климент Охридски, Кръст. Кл. Охридски и Л. Каравелов

 


На 18.03.2019 г. /10:30 - 13:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Бяла Слатина: Герена Пи101036 Екатте07702
На 18.03.2019 г. /10:30 - 13:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ - Галиче: 1-ви Май, 23-ти Септември, 8-ми Март, Арда, Батак, Беласица, Биволарките, Бузлуджа, Вардар, Васил Априлов, Васил Левски, Вит, Витиня, Витоша, Водотечна, Войвода, Върбица, Ген. Владимир Заимов, Ген. Леонов, Ген. Скобелев, Ген. Столетов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги С. Раковски, Гълъбец, Д-Р Петър Берон, Димитър Благоев, Дунавец, Евлоги Георгиев, Елин Пелин, Железна, Загоре, Звезда, Здравец, Златица, Златна Панега, Зорница, Ивайло, Иван Вазов, Иглика, извън регулацията, Изгрев, Илинден, Искър, Квартал, Кирил и Методий, Княз Дондуков, Козлодуй, Кокиче, Коста Златарев, Ленин, Месност Горното Л

коментари
Име*:
Коментар*:
Код за сигурност*:
* Задължителни полета
Згориград добави своя принос за победата на...
2019-05-27 17:00
91 0
Згориград добави своя принос за победата на ГЕРБ в община Враца. 150 от гласувалите 388 от планинското село са предпочели кандидатите на управляващата партия. По…

Голямо задръстване на АМ „Хемус“, не тръгвайте по магистралата СНИМКИ
2019-05-27 16:40
192 0
Голямо задръстване има на автомагистрала „Хемус“, алармира редовен читател на „Конкурент“. Трафикът към София е силно затруднен, тъй като има аварирал голям камион веднага след…

В Чирен гласуваха масово за ГЕРБ
2019-05-27 16:30
140 0
Унищожителна победа за ГЕРБ фиксираха избирателите във врачанското село Чирен. От 404 действителни бюлетини в СИК са отчетени 262 гласа за управляващата в момента партия.…

Вижте кой спечели изборите в Челопек
2019-05-27 16:15
198 0
ГЕРБ печели европейските избори в китното врачанско село Челопек. Почти 1/3 от гласувалите 195 души са предпочели кандидатите на управляващата партия, като в селото са…

актуален брой на вестник Конкурент