Konkurent
ТДМ

Събития

Дадоха висока оценка на административния съд във Враца

2019-03-15 15:00 311 0

Дадоха висока оценка на административния съд във Враца
Дадоха висока оценка на административния съд във Враца

Обобщението на доклада за дейността на съда през изминалата година води до извод за заслужена висока оценка на работата на съдиите и служителите при Административен съд – Враца през отчетната 2018г. Това се потвърждава и от факта, че и през тази отчетна година в съда няма подавани сигнали и жалби от граждани срещу съдии и служители.

Административен съд – Враца приключи без неразплатени задължения финансовата 2018 г. Финансовата дисциплина е на високо ниво, като строго се съблюдава правилното изразходване на средства, винаги след анализ на необходимостта и спазване на принципа за икономичност.

През отчетния период съдиите и съдебните служители работиха мотивирано, професионално и отговорно за повишаване общественото доверие и авторитета на съда.

Постигнаха се много добри резултати при насрочването, разглеждането и решаването на делата в предвидените от закона срокове.

През 2018 година се подобри дейността на АдмС– Враца в сферите на: Повишаване квалификацията на съдиите и съдебните служители чрез участие в семинари и други обучения; повишаване на доверието към съда чрез:

- проведен „Ден на отворените врати” с цел повишаване правната култура на гражданите и запознаване обществеността с дейността на съда;

- участие в Образователната програма „Съдебна власт–информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” сред учениците с цел превенция и повишаване на тяхната информираност на структурата, функциите и значението на съдебната власт в България, през учебната 2017/2018г.;

- периодичното обновяване на интернет страницата на съда и поддържането й в актуално състояние;

- своевременно предоставяне на информация на медиите за образуването, движението и приключването на дела с обществен интерес и за дейността на съда на юридически издържан и същевременно обществено разбираем език, в отговор на обществените очаквания за открита, прозрачна и ефективна съдебна система.

„През изминалата година магистратите и служителите работиха с чувство за отговорност и принадлежност към екипа, което даде положително отражение на високия стандарт на обслужване на гражданите, към който непрекъснато се стремим. Независимо от високото натоварване, при което работи съставът на съда, не се допусна понижаване на показателите относно срочност и качество”, допълниха от АдмС – Враца.

коментари
Име*:
Коментар*:
Код за сигурност*:
* Задължителни полета
В новия брой на
2019-03-25 22:00
122 0
- Носят чипровски стан в народното събрание; - Училище чества патронен празник; - Основното школо в Борован събра гости на тържествена годишнина; - Учители от…

Иконата с чудотворните мощи на Св.Ефрем Нови ще бъдат изложени Козлодуй
2019-03-25 21:00
83 0
Иконата с мощите на св.Ефрем Нови Чудотворец ще бъдат изложени за поклонени за поклонение на гражданите в Козлодуй. В петък, в 9 часа в храм „Св. Троица"…

СУ „Христо Ботев“ участва в работна среща в Италия
2019-03-25 20:00
126 0
Във връзка с изпълнение на дейности по проект   „Бежанци и мигранти търсят своето бъдеще в обединена Европа  (минало-настояще-бъдеще)“, програма „Еразъм+“, представители на средно училище „Христо…

Общественият дарителски фонд организира „вечер на дарителите“
2019-03-25 19:00
129 0
Общественият дарителски фонд "За Враца" организира вечер на дарителите под надслов „Ледена пързалка във Враца“. Събитието, което стана на Благовещение, бе открито от Спаска Михайлова…

актуален брой на вестник Конкурент