Konkurent
ТДМ

Събития

Дадоха висока оценка на административния съд във Враца

2019-03-15 15:00 373 0

Дадоха висока оценка на административния съд във Враца
Дадоха висока оценка на административния съд във Враца

Обобщението на доклада за дейността на съда през изминалата година води до извод за заслужена висока оценка на работата на съдиите и служителите при Административен съд – Враца през отчетната 2018г. Това се потвърждава и от факта, че и през тази отчетна година в съда няма подавани сигнали и жалби от граждани срещу съдии и служители.

Административен съд – Враца приключи без неразплатени задължения финансовата 2018 г. Финансовата дисциплина е на високо ниво, като строго се съблюдава правилното изразходване на средства, винаги след анализ на необходимостта и спазване на принципа за икономичност.

През отчетния период съдиите и съдебните служители работиха мотивирано, професионално и отговорно за повишаване общественото доверие и авторитета на съда.

Постигнаха се много добри резултати при насрочването, разглеждането и решаването на делата в предвидените от закона срокове.

През 2018 година се подобри дейността на АдмС– Враца в сферите на: Повишаване квалификацията на съдиите и съдебните служители чрез участие в семинари и други обучения; повишаване на доверието към съда чрез:

- проведен „Ден на отворените врати” с цел повишаване правната култура на гражданите и запознаване обществеността с дейността на съда;

- участие в Образователната програма „Съдебна власт–информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” сред учениците с цел превенция и повишаване на тяхната информираност на структурата, функциите и значението на съдебната власт в България, през учебната 2017/2018г.;

- периодичното обновяване на интернет страницата на съда и поддържането й в актуално състояние;

- своевременно предоставяне на информация на медиите за образуването, движението и приключването на дела с обществен интерес и за дейността на съда на юридически издържан и същевременно обществено разбираем език, в отговор на обществените очаквания за открита, прозрачна и ефективна съдебна система.

„През изминалата година магистратите и служителите работиха с чувство за отговорност и принадлежност към екипа, което даде положително отражение на високия стандарт на обслужване на гражданите, към който непрекъснато се стремим. Независимо от високото натоварване, при което работи съставът на съда, не се допусна понижаване на показателите относно срочност и качество”, допълниха от АдмС – Враца.

коментари
Име*:
Коментар*:
Код за сигурност*:
* Задължителни полета
Пъстро шествие прекоси видинските улици на 24 май СНИМКИ
2019-05-24 14:30
48 0
Традиционното шествие, което Общината организира по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, тръгна от СУ „Цар Симеон Велики“ и се…

Кмет и двама местни депутати начело на шествието в Бяла Слатина СНИМКИ
2019-05-24 14:00
105 0

Под звуците на химна „Върви народе възродени“ в празнично шествие по случай 24 май - денят на българската просвета и култура и славянската писменост,


Откриха във Враца паметник-чешма в памет на кинорежисьора Людмил Кирков СНИМКИ
2019-05-24 13:20
159 0
Кметът на Враца Калин Каменов и актьорът Филип Трифонов откриха официално паметник-чешма, в памет на емблематичния кинорежисьор Людмил Кирков, роден във Враца и заснел едни…

Кметът на Мездра награди просветни дейци и ученици за 24 май
2019-05-24 13:00
81 0
С тържествено шествие през „Алеята на кестените“ в Мездра започна най-българският и най-цветният празник – 24 май – Денят на българската просвета и култура и…

актуален брой на вестник Конкурент