Konkurent
ТДМ

Събития

Проект за социална интеграция стартира в Община Борован

2019-03-15 11:00 438 0

Проект за социална интеграция стартира в Община Борован

В сряда, кметът на община Борован инж. Десислава Тодорова,   подписа административен договор  за финансиране на  проектно предложение по конкурсна процедура “Социално - икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование Компонент 1, Проект „Аз, ти, тя и той, заедно за социалната  интеграция в община Борован“.

Конкурсната процедура е интегрирана програма, която се финансира по две Оперативни програми „Развитие на човешките ресурси“ и  „Наука образование и интелигентен растеж“. Общата стойност на проекта е около 830 000 лева. Настоящото проектно предложение цели да допринесе за подобряване на социално-икономическата интеграция на маргинализирани общности, включително ромите на територията на община Борован.

Община Борован и партньорите: детски градини, основни училища и НПО-та  ще  предоставят цялостен социален пакет на 700 уязвими жители на общината, атакуващ едновременно комплексните проблеми, пред които са изправени. Интервенциите са насочени към подобряване на достъпа до заетост, образование, социални и здрави услуги, развитие на местната общност и преодоляване на негативни стереотипи. Предвидени са дейности за повишаване на професионалната квалификация и заетостта. Включена е целенасочена подкрепа за децата и учениците за задържане и повишаване на образователните им резултати,  чрез допълнително обучение по български език, подобряване на образователната интеркултурна среда, участие в клубове за развитие на индивидуалния им потенциал и таланти, психологическа подкрепа, работа с родителите. Подобряването на достъпа до и предоставянето на качествени социални и здравни услуги ще се извърши чрез предоставяне на интегрирани междусекторни услуги, съгласно специфичните нужди на ползвателите, индивидуални консултации, прегледи и социално-здравна медиация, повишаване на информираността, относно социалните и здравните права и здравната култура. Активирането на ромската общност и създаването на траен модел на сътрудничество на местно ниво с участието на всички заинтересовани страни ще се постигне чрез функционирането на Общностен център. Всички предвидени  съвместни дейности ще подпомогнат преодоляването на негативни стереотипи в местната общност и насърчат толерантността. Предвидените дейности са в съответствие с идентифицираните потребности на ромското население на територията на община Борован. При изпълнението на проекта Община Борован ще си партнира с училища и детски градини в общината, партньори още  са и :СНЦ „Асоциация  Интегро-гр.Разград“, ЦМЕДТ“Амалипе –гр.Велико Търново“ и „Национална мрежа на здравните медиатори“  - три  неправителствени организации с доказан опит и добри резултати при прилагане на мерки за интеграция на етническите малцинства.

 

 

 

коментари
Име*:
Коментар*:
Код за сигурност*:
* Задължителни полета
В новия брой на
2019-03-25 22:00
124 0
- Носят чипровски стан в народното събрание; - Училище чества патронен празник; - Основното школо в Борован събра гости на тържествена годишнина; - Учители от…

Иконата с чудотворните мощи на Св.Ефрем Нови ще бъдат изложени Козлодуй
2019-03-25 21:00
86 0
Иконата с мощите на св.Ефрем Нови Чудотворец ще бъдат изложени за поклонени за поклонение на гражданите в Козлодуй. В петък, в 9 часа в храм „Св. Троица"…

СУ „Христо Ботев“ участва в работна среща в Италия
2019-03-25 20:00
129 0
Във връзка с изпълнение на дейности по проект   „Бежанци и мигранти търсят своето бъдеще в обединена Европа  (минало-настояще-бъдеще)“, програма „Еразъм+“, представители на средно училище „Христо…

Общественият дарителски фонд организира „вечер на дарителите“
2019-03-25 19:00
132 0
Общественият дарителски фонд "За Враца" организира вечер на дарителите под надслов „Ледена пързалка във Враца“. Събитието, което стана на Благовещение, бе открито от Спаска Михайлова…

актуален брой на вестник Конкурент